OGŁOSZENIE

Rodzice/ opiekunowie prawni chcący pozostawić  swoje dzieci (rocznik 2021r.) w Żłobku Miejskim "Zielony Zakątek powinni złożyć deklaracje
o woli kontynuacji w terminie od 06.03.2023r. (od godz. 7:00 do godz. 16:00) do 20.03.2023 r. Deklaracja do pobrania poniżej:

DEKLARACJA NA 2023.2024.doc

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

                                                        REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO:                                                                                                              ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "ZIELONY ZAKĄTEK" W OŁAWIE                                                                                                                                                         lub                                                                                                                                                                   ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "PORANEK"  W OŁAWIE

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 27 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r. 

Rodzice / opiekunowie prawni wypełniają elektronicznie jedną Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka (można wskazać 2 placówki), korzystając ze strony : https://nabor.pcss.pl/olawa/zlobek

Wydrukowaną i podpisaną kartę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć tylko
w placówce pierwszego wyboru:

  1. Żłobek Miejski "Poranek", ul. B. Chrobrego 106 A, 55-200 OŁAWA
                                                      lub
  2. Żłobek Miejski "Zielony Zakątek", ul. 1 Maja 33B, 55-200 OŁAWA

w terminie do 12 kwietnia 2023 r. (w godzinach 7:00-15:00, w dniu 12.04.2023 r. do godziny 16:00).

Do rekrutacji mogą być zgłaszane dzieci urodzone: w 2021 r., w 2022 r. oraz w 2023 r., jeśli do 01.09.2023 r. będą miały ukończone 20 tygodni życia.

Poniżej ogłoszenie o rekrutacji, regulamin rekrutacji oraz harmonogram:

1. Ogłoszenie. Rekrutacja do żłobków miejskich na rok szkolny 2023-2024.pdf

2. Harmonogram. Rekrutacja do żłobków miejskich 2023-2024.pdf

REGULAMIN REKRUTACYJNY ŻŁOBEK MIEJSKI ZIELONY ZAKĄTEK.pdf

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKUTACJI NA WRZESIEŃ 2022

Informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 10 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa ww. projekcie

„Lista dzieci przyjętych oraz Lista rezerwowa obejmująca dzieci nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w Żłobku Miejskim „Zielony Zakątek”.

W przypadku rezygnacji rodzica/opiekuna dziecka z udziału w Projekcie, możliwe będzie przyjęcie nowego dziecka do żłobka z listy rezerwowej lub w przypadku braku listy rezerwowej, po przeprowadzeniu dodatkowego naboru (rekrutacji uzupełniającej).”

 

Listy o których mowa powyżej zostały wywieszone  na drzwiach  wejścia głównego do Żłobka Miejskiego „Zielony Zakątek” (ul. 1 Maja 33B, 55-200 Oława).

Żłobek Miejski "Zielony Zakątek" w Oławie ogłasza nabór na stanowisko PIELĘGNIARKI,

więcej informacji poniżej:

PIELEGNIARKA._wrzesien-2.pdf

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

Informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 10 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa ww. projekcie

„Lista dzieci przyjętych oraz Lista rezerwowa obejmująca dzieci nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w Żłobku Miejskim „Zielony Zakątek”.

W przypadku rezygnacji rodzica/opiekuna dziecka z udziału w Projekcie, możliwe będzie przyjęcie nowego dziecka do żłobka z listy rezerwowej lub w przypadku braku listy rezerwowej, po przeprowadzeniu dodatkowego naboru (rekrutacji uzupełniającej).”

 

Listy o których mowa powyżej zostały wywieszone w dn. 01.03.2022 r. na drzwiach  wejścia głównego do Żłobka Miejskiego „Zielony Zakątek” (ul. 1 Maja 33B, 55-200 Oława).

ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI  DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "ZIELONY ZAKĄTEK" W OŁAWIE

Informujemy o wprowadzeniu zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (Zarządzenie Burmistrza Miasta Oława nr 17/0050/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.)

Dla usprawnienia procesu rekrutacji, z uwagi na aktualną sytuację związaną z trwającą w kraju pandemią COVID-19, wprowadzono nieznaczne zmiany organizacyjne usprawniające proces rekrutacji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Zmiany dotyczą m.in. miejsca składania dokumentów rekrutacyjnych, jak również w uzasadnionych przypadkach, wprowadzono możliwość wydłużenia terminu na uzupełnienie braków lub nieścisłości w dokumentach rekrutacyjnych np. z uwagi na objęcie kwarantanną, utrudnienia w pozyskaniu wymaganych dokumentów ze względu na zdalny system pracy niektórych urzędów/instytucji itp.

Dodatkowo uzupełniono treść  regulaminu o definicje i załączniki, odnoszące się do regulacji  wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2021.75 tj. z późn.zm.).

Wprowadzenie zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pozwoli na sprawniejszy przebieg procesu rekrutacji.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa _zmiana.docx

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa _zmiana.pdf

Zał. nr 1 Harmonogram rekrutacji uczestników.docx

Zał. nr 1 Harmonogram rekrutacji uczestników.pdf

Zał. nr 2 Formularz zgłoszeniowy Zielony Zakątek.docx

Zał. nr 2 Formularz zgłoszeniowy Zielony Zakątek.pdf

Zał. nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.docx

Zał. nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

Zał. nr 4 Umowa świadczenie opieki nad dzieckiem w żłobku.docx

Zał. nr 4 Umowa świadczenie opieki nad dzieckiem w żłobku.pdf

Zał. nr 5 Oświadczenie o wielodzietności.docx

Zał. nr 5 Oświadczenie o wielodzietności.pdf

Zał. nr 6 Wzór zaswiadczenia ZUS.docx

Zał. nr 6 Wzór zaswiadczenia ZUS.pdf

Zał. nr 7 wzór druku US-7 - przykład.pdf

Zał. nr 8 Oswiadczenie_o_przeszkodach_w_objeciu_wychowaniem_przedszkolnym.docx

Zał. nr 8 Oswiadczenie_o_przeszkodach_w_objeciu_wychowaniem_przedszkolnym.pdf

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor-1024x142

O rekrutacji

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla kandydatów, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "ZIELONY ZAKĄTEK" W OŁAWIE

TERMIN REKRUTACJI:   OD 20.12.2021  DO 15.02.2022

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w formie:

- elektronicznej poprzez System Elektronicznej Rekrutacji dostępny pod adresem: https://rekrutacja.zlobek-zielonyzakatek.olawa.eu/

- w formie papierowej poprzez złożenie dokumentów w Urzędzie Miejskim w Oławie:

 

  • Sekretariat pl. Zamkowy 15, I piętro pok. 14 lub Sekretariat Rynek 1, Ratusz, I piętro, pok. 101

w godzinach przyjęć klientów tj.:

pon., wt., czw. 8:00-15:00

śr. 8:00 - 17:00

pt. 8:00 - 14:00

 

lub

 

  • Biuro Projektu - Rynek 1, Ratusz, II piętro, pok. 205

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30

tel. kontaktowy: 71/301-10-15, e-mail: efs@zlobek-zielonyzakatek.olawa.eu

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_Zielony Zakątek.docx

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_Zielony Zakątek.pdf

Zał. nr 1 Harmonogram rekrutacji uczestników.docx

Zał. nr 1 Harmonogram rekrutacji uczestników.pdf

Zał. nr 2 Formularz zgłoszeniowy Zielony Zakątek.docx

Zał. nr 2 Formularz zgłoszeniowy Zielony Zakątek.pdf

Zał. nr 2 Formularz zgłoszeniowy Zielony Zakątek.pdf

Zał. nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.docx

Zał. nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

Zał. nr 4 Umowa świadczenie opieki nad dzieckiem w żłobku (wzór).docx

Zał. nr 4 Umowa świadczenie opieki nad dzieckiem w żłobku (wzór).pdf

Zał. nr 5 Oświadczenie o wielodzietności.docx

Zał. nr 5 Oświadczenie o wielodzietności.pdf

Zał. nr 6 Wzór zaswiadczenia ZUS.docx

Zał. nr 6 Wzór zaswiadczenia ZUS.pdf

Zał. nr 7 wzór druku US-7 - przykład.pdf

 

NABÓR PRACOWNIKÓW DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "ZIELONY ZAKĄTEK"
Więcej informacji o naborze pracowników na wolne stanowiska pracy można znaleźć tutaj:

- w związku z planowanym otwarciem nowego żłobka miejskiego "Zielony zakątek" przy ul. 1 Maja 33B w Oławie poszukujemy osób na stanowiska pomocnicze:

opiekunów dziecięcych, pomocy opiekunów dziecięcych, pielęgniarki, intendenta, kucharza, pomocy kuchennej i konserwatora.

 

- nabór na dyrektora żłobka miejskiego "Zielony Zakątek":

https://www.um.olawa.pl/2462-konkurs-5

https://bip.um.olawa.pl/m,169,praca.html

 

- nabór na stanowisko: księgowa/-y do obsługi żłobka:

https://www.um.olawa.pl/2497-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-6

https://bip.um.olawa.pl/a,26424,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ksiegowa-y-do-obslugi-zlobka.html

 

Informacje na temat naboru są dostępne na stronie: www.bip.um.olawa.pl w zakładce Urząd Miejski/Praca i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oławie.

 

Kontakt

Biuro Projektu:
Urząd Miejski w Oławie
Rynek 1 – Ratusz, pok. 205
55-200 Oława
tel.: 71/301-10-15

e-mail: efs@zlobek-zielonyzakatek.olawa.eu

złobek 1złobek 2