FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor-1024x142

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2024 z dnia 15.02.2024 r. Dyrektor Żłobka Miejskiego "Zielony Zakątek" w Oławie wprowadza Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem:

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM _ Żłobek Miejski Zielony Zakątek.pdf

 

 

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci zapisanych do żłobka Zielony Zakątek od dnia 01.09.2023 r. na:

ZEBRANIE DLA RODZICÓW

które odbędzie się dnia:

01.08.2023 r. (wtorek) o godz. 16:30 – spotkanie stacjonarne w budynku żłobka dla rodziców dzieci z nowych grup I i II 

 

 

02.08.2023 r. (środa) o godz. 16:30 – spotkanie stacjonarne w budynku żłobka dla rodziców dzieci z nowych grup III i IV ( obecnie grupa I i II)

 

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor  oraz Kadra Żłobka Miejskiego "Zielony Zakątek"

 

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka Zielony zakątek – uczestników projektu pt. „Zielony zakątek” – żłobek miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy na

ZEBRANIE DLA RODZICÓW

które odbędzie się dnia:

 • 01.03.2023 r. (środa) o godz. 16:30 – spotkanie on-line

lub

 • 02.03.2023 r. (czwartek) o godz. 16:30 – spotkanie stacjonarne w budynku żłobka

 W trakcie zebrania zostaną poruszone tematy związane z zakończeniem udziału w projekcie oraz rekrutacją dzieci do żłobka na rok szkolny 2023/2024. Link do spotkania on-line https://meet.google.com/ytg-kcqs-iwb?hs=122&authuser=0

Link zostanie również wysłany na adres e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym do projektu.

                                                                                                                                                           Serdecznie zapraszamy                                                                                                                                         Zespół projektowy oraz Dyrektor żłobka

Biuro Projektu: Urząd Miejski w Oławie, Rynek 1 – Ratusz, pok. 126

Telefon: 71/301-10-15, e-mail: efs@zlobek-zielonyzakatek.olawa.eu, https://zlobek-zielonyzakatek.olawa.eu/

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci nowo przyjętych do żłobka od dnia 01.09.2022 r. w ramach projektu pt. Zielony zakątek” – żłobek miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy, na zebranie, które odbędzie się w dniu:

 • 30.08.2022 r. o godzinie 16.30

Zebranie odbędzie się w budynku Żłobka Miejskiego „Zielony Zakątek” przy ul. 1 Maja 33B

Bardzo prosimy rodziców o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa:

 1. Zachowanie bezpiecznej odległości.

 2. Na zebraniu może być obecny tylko jeden rodzic/opiekun prawny (proszę o przyjście bez dzieci).

Serdecznie zapraszamy !

Dyrektor i Kadra Żłobka „Zielony Zakątek”

 

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci nowo przyjętych do żłobka od dnia 01.09.2022 r. w ramach projektu pt. Zielony zakątek” – żłobek miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy, na zebranie, które odbędzie się w dniu:

 • 30.08.2022 r. o godzinie 16.30

Zebranie odbędzie się w budynku Żłobka Miejskiego „Zielony Zakątek” przy ul. 1 Maja 33B

Bardzo prosimy rodziców o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa:

 1. Zachowanie bezpiecznej odległości.

 2. Na zebraniu może być obecny tylko jeden rodzic/opiekun prawny (proszę o przyjście bez dzieci).

Serdecznie zapraszamy !

Dyrektor i Kadra Żłobka „Zielony Zakątek”

 

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci przyjętych do żłobka w ramach projektu pt. Zielony zakątek” – żłobek miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy, na zebranie, które odbędzie się w dniach:

 • 24.03.2022 r. o godzinie 16.00 (dzieci urodzone 01.09.2021 – 25.09.2020)

 • 25.03.2022 r o godzinie 16.00 (dzieci urodzone 24.09.2020 – 15.03.2019)

Zebrania odbędą się w budynku Żłobka Miejskiego „Zielony Zakątek” przy ul. 1 Maja 33B

Bardzo prosimy rodziców o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa:

 1. Zachowanie bezpiecznej odległości.

 2. Podczas zebrania należy mieć założoną maseczkę ochronną.

 3. Na zebraniu może być obecny tylko jeden rodzic/opiekun prawny.

Serdecznie zapraszamy !

Dyrektor i Kadra Żłobka „Zielony Zakątek”

 

Obraz1

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Oławy              zainteresowanych umieszczeniem dziecka w żłobku w związku z realizacją projektu pt. „Zielony zakątek” – żłobek miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy  na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach:

      • 02.02.2022 r. (środa) o godz. 1700 – spotkanie on-line
      • 09.02.2022 r. (środa) o godz. 1700 – spotkanie stacjonarne w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Oławie pl. Zamkowy 15; II piętro, pokój nr 29

Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną występującą w kraju, wymagane są wcześniejsze zapisy, a w spotkaniu stacjonarnym może uczestniczyć tylko jeden rodzic/opiekun prawny dziecka. Chęć udziału w spotkaniu on-line jak i stacjonarnym należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie https://zlobek-spotkanie.webankieta.pl/ lub w przypadku braku takiej możliwości telefonicznie w Biurze Projektu pod numer telefonu 71/301-10-15. Link do spotkania on-line zostanie wysłany na adres e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy

Zespół projektowy oraz Dyrektor żłobka

koniczynka

PLAN SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DLA RODZICÓW (02.02.2022 i 09.02.2022 r.):

CZĘŚĆ I

 1. Informacja na temat projektu pt. „Zielony zakątek -żłobek miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy
 2. Omówienie kryteriów uczestnictwa w projekcie
 3. Omówienie zasad rekrutacji do żłobka (terminy rekrutacji, sposób złożenia dokumentów, wymagane dokumenty)
 4. Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu

CZĘŚĆ II

 1. Informacja na temat funkcjonowania żłobka (statut, regulamin, cele i zadania przedszkola).
 2. Organizacja żłobka (warunki lokalowe, kadra, ramowy rozkład dnia itd.).
 3. Oferta edukacyjna żłobka.
 4. Podsumowanie i pytania rodziców
images