Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci przyjętych do żłobka w ramach projektu pt. Zielony zakątek” – żłobek miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy, na zebranie, które odbędzie się w dniach:

  • 24.03.2022 r. o godzinie 16.00 (dzieci urodzone 01.09.2021 – 25.09.2020)

  • 25.03.2022 r o godzinie 16.00 (dzieci urodzone 24.09.2020 – 15.03.2019)

Zebrania odbędą się w budynku Żłobka Miejskiego „Zielony Zakątek” przy ul. 1 Maja 33B

Bardzo prosimy rodziców o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa:

  1. Zachowanie bezpiecznej odległości.

  2. Podczas zebrania należy mieć założoną maseczkę ochronną.

  3. Na zebraniu może być obecny tylko jeden rodzic/opiekun prawny.

Serdecznie zapraszamy !

Dyrektor i Kadra Żłobka „Zielony Zakątek”