„Zielony zakątek” – żłobek miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy

Burmistrz Miasta Oława

zaprasza rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3 do wzięcia udziału w projekcie:

„Zielony zakątek” – żłobek miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy

W ramach projektu Żłobek Miejski „Zielony Zakątek” zapewni bezpłatnie:

  • opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną nad dzieckiem od poniedziałku do piątku w godzinach 600 do 1600,
  • realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
  • wyżywienie dziecka (3 posiłki dziennie)
  • organizację uroczystości i imprez okolicznościowych z udziałem dzieci i rodziców

Termin rekrutacji: 20.12.2021 - 15.02.2022
Regulamin oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne na: www.um.olawa.pl oraz https://zlobek-zielonyzakatek.olawa.eu/

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI ORAZ DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE REKRUTACJA

Dodatkowe informacje: Biuro Projektu Rynek 1 – Ratusz, pok. 205, tel.: 71/301-10-15