Inwestycja dotycząca budowy żłobka uzyskała dofinansowanie z następujących źródeł:

  • Resortowy Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021

Program Maluch Plus został zainicjowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ma wspierać tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat. Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 2 880 000 zł.

  • Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne                         i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach tego programu otrzymano bezzwrotne dofinasowanie na budowę żłobka w wysokości 2 500 000,00 zł.